การบริจาคสิ่งของให้กับมูล forOldy

การบริจาคสิ่งของให้กับมูล forOldy


จากการเข้าแข่งชันในรอบที่ผ่านมา ทางทีมงานแสนดีได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของมอบให้กับทาง forOldy เพื่อให้ทางโครงการได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพประกอบการเข้าบริจาค

"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

ร่วมบริจาค


หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 139/13 ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 02-1078406