มูลนิธิดวงประทีป

เลือกซื้อสินค้าเพื่อบริจาคไปยังมูลนิธิได้อย่างตรงตามความต้องการ

สมุด (เล่ม)

14 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

8.00%

กล่องดินสอ (กล่อง)

86 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

0.00%

ดินสอไม้ (กล่อง)

60 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

40.00%

สีเมจิ (กล่อง)

100 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

2.00%

ดินสอเปลี่ยนไส้ (กล่อง)

80 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

0.00%

ปากกา (กล่อง)

60 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

2.00%

ไม้บรรทัด (กล่อง)

1 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

32.00%

กบเหลาดินสอ (กล่อง)

80 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

4.00%

ยางลบ (แพค)

20 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

0.00%

มาม่า (แพค)

80 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

0.00%

ข้าวสาร (ถุง)

220 บาท (THB)

สถานะการบริจาค

10.00%

"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

ร่วมบริจาค


หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 139/13 ซอย 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 02-1078406