Select Language:  

แสนดี

"แสนดีเป็นศูนย์รวม wish list ขององค์กรเพื่อสังคม"
เชิญชวนให้คนออกมาช๊อปปิ้งบนออนไลน์สตอร์เพื่อเติมเต็ม wish list ให้กับองค์การต่างๆ

เพิ่มเติม มูลนิธิที่มีรายการปรารถนา


ผู้เข้าร่วมบริจาค

0
ครั้ง

ยอดบริจาคทั้งหมด

72,358
บาท

มูลนิธิเข้าร่วม

0
แห่ง

"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

ร่วมบริจาค


หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 9/8 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ 02-1078406